Főoldal BLOG Öntözés Jövőre is biztonsággal vethetünk, mert vannak Lindsay center pivot öntözőgépeink

Jövőre is biztonsággal vethetünk, mert vannak Lindsay center pivot öntözőgépeink

16. 02. 2023 , AGROTEC Magyarország Kft.

Katasztrófa vagy esély a folytatásra? A Békés me­gyében gazdálkodó Kiscsákói Kft. ügyvezetője, dr. Makó Attila szerint 2022-ben a választóvona­lat az öntözőrendszer telepítés jelentette Oros­háza térségében.

A konzervipari megrendelésre is dolgozó termelő szavaival élve ugyanis olyan aszály tombolt, hogy még az öntözött növé­nyeknél sem volt biztos a siker. Akadtak ugyanis táblák, ahol a megtermékenyülést még így is meggátolta a perzselő levegő. A náluk jelenleg öntözött 374 hektár volt az egyetlen, ahonnét olyan számolható és kiszámítható nyereség ér­kezett, ami biztonsággal lehetővé teszi a jövő évi munkát. Ehhez a legfontosabb két szövetségesük 2023-ban sem változik: Lindsay mezőgazdasági öntözőrendszerek az AGROTEC Magyarországtól.
 

AKI AZ UTOLSÓ FORINTJAIT NEM SZERETNÉ TELJESEN A SZERENCSÉRE BÍZNI AZ AL­FÖLDÖN, AZ A LINDSAY MEZŐGAZDASÁGI ÖNTÖZŐRENDSZEREKET VÁLASZTJA

 
A 2022-es aszály tükrében dr. Makó Attila ma már másként látja a múlt nehézségeit. Az apósa által lefektetett családi mezőgazdasági vállalkozás ugyanis már évekkel ezelőtt szem­benézett a dél-alföldi aszály kihívásaival. Az Orosházához tartozó, de Nagyszénás és Kondo­ros között található Kiscsákón gazdálkodva így már az elsők között, 2016-ban bele kellett vágniuk a mezőgazdasági öntözőrendszerek telepítésébe. Ez alapvetően rajzolta át a közép­kötött csernozjom talajokon végzett munkát. Az addig megszokott tömegtermények felől (őszi búza, kukorica, napraforgó) így tudtak továbblépni a sokkal több odafigyelést és technológiát igénylő zöldborsó és csemege­kukorica, hibridkukorica, valamint vetőmag zöldborsó irányába. Szerencsére – összegzi a helyzetet dr. Makó Attila.
„A 2022-es aszály ellenére a lineár öntözőrend­szerünkkel képesek voltunk megoldani a helyze­tet. Az összterületünk valamivel 800 hektár felett van, amin erőteljesen éreztük ennek az időjárási katasztrófának a hatását. A nem ön­tözött táblákon sok helyen kellett betárcsázni a kukoricát, gyakorlatilag ez 100%-os veszte­séget jelent ezeken a részeken. Nyereséget a földjeinken csak ott láttunk, ahol a Lindsay center pivot körben forgó öntözőgépeket használjuk, ez viszont az öntözött kultúrákban hozott egy olyan tervezhető nyereséget, aminek köszönhetően tovább tudjuk vinni a munkát. Öntözetlen területeken gyakorlatilag a napra­forgó hozta vissza az önköltséget, így nem túlzás azt mondani: vízválasztó jelentősége volt, hogy a korábbi nehézségek miatt már voltak öntözőbe­rendezéseink.”
A Kiscsákói Kft. saját tapasztalatból tudja, hogy egy ilyen mezőgazdasági öntözőtelepítés önma­gában mekkora költséget jelent, épp ezért a ki­élezett gazdasági helyzetben szívesen oszt meg konkrét adatokat is termésről, ahogy tapaszta­latokat az öntözőgép-márkáról és az azt kiépítő, üzemeltetést segítő AGROTEC Magyarországról. Sok vállalkozásnál ugyanis az utolsó tartalékok­ból fejlesztenek jövőre, érdemes biztosra menni.
„A konzervipari zöldborsónkból 5-6 tonna/ hektár termett 2022-ben, a csemegekukori­cánk 16 tonna/hektár zárt, az öntözött napra­forgó tábláink 4 tonna/hektárral mérlegel­tek. Nem akarom elhallgatni a nehézségeket sem, volt olyan hibridkukoricánk, ami még öntözve se hozott termést, a tomboló légköri aszály ugyanis blokkolta a megtermékenyülést. Egy lineár öntözőrendszer kiépítése időigé­nyes és költséges, ráadásul sok a jogszabályi kihívás is. Mindezeket mérlegelve nyugodt szívvel ajánlom a Lindsay-t és az AGROTEC Magyarország Öntözési Üzletágát Schober Gyula vezetésével. Cégünk 2016-ban az elsők között vette igénybe az 50%-os Európai Uniós tá­mogatási forrásokat a rendszerfejlesztéshez. Ez a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése pályázat részeként megvaló­sulva értékes segítség. Több öntözőmárkát is mérlegeltünk. Szerencsém volt ellátogatni az USA-ba is, ahol megkérdeztem azokat a termelőket, akik Lindsay körben forgó öntö­zőrendszerekkel dolgoznak, mit mondanak. Elégedettek voltak, és több helyen az akár 30 éves berendezések is problémamentesen dolgoztak. Döntöttünk, az AGROTEC átfogó szolgáltatását igénybe véve mondhatom azt, hogy jól döntöttünk. 2019-ben 4 center pivot körben forgó öntözőt állítottunk munkába 296 hektáron. Az eredményeket látva ezt 2021- ben követte a következő beruházás 3, ugyancsak Lindsay center pivot körben forgó öntözővel, amelyek további 78 hektárt fednek le.”

 
A PRECÍZIÓS LINEÁR ÖNTÖZŐK AKKOR IS DOLGOZNAK, HA KEVÉS A MUNKAERŐ

 
Családi vállalkozásuk nem csak a megbízható munkájuk miatt szereti jobban a forgó öntözőgé­peket az öntöződoboknál. Azért is, mert a pre­cíziós gazdálkodáshoz tervezett pontosságukkal és a Lindsay távvezérlési rendszereivel egy ilyen öntözőgép egy másik problémát is képes megol­dani: az ágazatot súlytó munkaerőhiányt.
A Lindsay öntözőberendezések ilyen téren is kiválóak. Ezek a gépek akár mobilról is vezé­relhetőek, nem kell, hogy valaki helyből fel­ügyelje az indításukat. Probléma szinte nincs velük, maximum egy-egy levert fúvókával kellett foglalkozni az évek során, komoly üzemi prob­léma nem merült fel. 3 évente kell a hajtómű olajcseréjéről gondoskodni, évi első indítás előtt kell átnézni, majd a tél beköszönte előtt gondoskodni az eszközök fagytalanításáról, bármi mást rábízhatunk az AGROTEC Magyar­ország Kft.-re. A kisebb problémákat telefonos segítséggel képesek vagyunk megoldani, ha valamit intézni kell, akkor pedig maximálisan rugalmasak.”
 

MILYEN TERÜLETTELJESÍTMÉNYRE KÉPESEK A LINDSAY ÖNTÖZŐK A KISCSÁKÓI KFT-NÉL?

 
A Lindsay mezőgazdasági öntözőrendszerek egyszerű receptet követnek a sikerhez. A ver­senytársaknál 10%-kal vastagabb csövekkel elnyűhetetlen anyagokból építkeznek, és bár élen járnak az újdonságok alkalmazásá­ban, új technológiát csak akkor építenek be, amikor az már megbízható. Ilyen például a Lindsay Corner kar, amivel szabálytalan ala­kú táblákon is megoldható az öntözés, akár plusz 120 méteres borítással – ebből több is üzemel a Kft. tábláin. Hasonlóan a távvezérlés­hez használt FieldNET rendszerhez, ami GPS alapon nyújt RTK jelkorrekcióval centiméteres pontossággal és szakaszolva beállítható vízmennyiséggel 100%-os kontrollt a termelőknek.
Hozzánk minden Lindsay öntözőgép távolról automatizálható vezérléssel érkezett. Az első lépcsőben kiépített center pivot öntözőgé­pek közül kettő Corner karos kialakítású, 24 óra alatt 5-6 mm nedvességet tudnak kijuttatni a táblákra. A második lépcsőben kiépült kisebb mezőgazdasági öntözőkkel a 24 óra alatt kijut­tatható vízmennyiség 8-12 mm. A legnagyobb öntözőgépünk 625 méteres, ez egyetlen nap 120 hektáron ~5 mm öntözővíz kijuttatását teszi lehetővé. Öntözőcsatornából nyerjük a vizet, így aszály idején a vízbázis jelenti a szűk kereszt­metszetet, de eddig megoldottuk. Ha a jövőben további öntözési bővítés mellett döntenénk ter­mészetesen nem váltanánk se partnert, se márkát.”
 

7500 HEKTÁROS TAPASZTALAT, EGY KÉZBŐL RUGALMAS ÜGYFÉLKEZELÉSSEL: AGROTEC MAGYARORSZÁG ÖNTÖZÉSI ÜZLETÁG

 
Az AGROTEC Magyarország Kft. Öntözési Üzletá­ga megalapítása óta 7500 hektáron tette egysze­rűbbé a termelők mindennapi feladatait Lindsay öntözőgépekkel kiépített mezőgazdasági öntö­zőrendszerekkel. Az üzletág vezetője, Schober Gyula hangsúlyozza, teljes körű és kényel­mes megoldásokkal várják az új partnereket.
„A tervezéstől kezdve az engedélyeztetésen át a gépek helyszíni kiépítéséig számíthatnak a ru­tinunkra a gazdák. Az öntözőrendszer-telepítés minden tudnivalóját ismerjük gazdaságmérettől függetlenül. Míg korábban a fix, körben forgó öntözőrendszerek telepítését 30 hektár alatt nem javasoltuk volna, addig a mai megoldá­sokkal akár a 10 hektár alatti területek öntö­zése is gazdaságosan, megtérülő beruházás részeként megoldható. Keressenek minket bizalommal!”


AGROTEC Magyarország Kft.
Cím
: 2900 Komárom, Puskás Tivadar utca 4/a

Telefon:
+36 34 568 520

E-mail
info@agrotec.hu

Írj nekünk

Személyes adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint kezeljük.